Back to top medicaltime.bg

GENOMEBREAST® - TЕСТ ЗА ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ РАК НА ГЪРДАТА И ЯЙЧНИЦИТЕКАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО GENOMEBREAST®?

Скринингов тест, който помага да разбереш, какъв е твоят риск от наследствен рак на гърдата и яйчниците.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМЕ?

BRCA гените (BRCA1 и BRCA2) предпазват от развитие на няколко вида рак. Ако тези гени не функционират правилно ( това означава, да притежават мутация), тогава рискът от развитие на рак се увеличава многократно.
При преобладаващата част от случаите на рак на гърдата или яйчниците се откриват тези наследствени мутации. До 70-годишна възраст близо 87% от жените с мутации в един от тези гени развиват рак на гърдата, а до 44% от тях развиват рак на яйчниците. Носителите на мутация в BRCA гените, които вече са диагностицирани с раково заболяване, имат повишен риск от развитие на втори основен тумор.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

MY BRCA

Изследвани гени - BRCA1, BRCA2

Резултат от 3 до 4 седмици, лаборатория на Veritas Genetics, Бостън, САЩ.

Цена на изследването: 1 200 лв.

MY BRCA HIRISK

Анализ на 26 гена * (включително гените BRCA 1 & 2), свързани с висок риск от развитие на рак на гърдата, рак на яйчниците и други наследствени онкологични заболявания. Анализът се извършва в лабораторията на Veritas Genetics, Бостън, САЩ.
* Изследвани гени – BRCA1, BRCA2, ATM, MSH2, BLM, MUTYH, EPCAM, RAD51C, BARD1, MSH6, NBN, FAM175A, RAD51D, PALB2, MEN1, STK11, CDH1, PTEN, MRE11A, XRCC2, BRIP1, PMS2, MLH1, TP53, CHEK2, RAD50.

Цена на изследването: 1 400 лв.

Разширеният пакет се препоръчва при семейства с  фамилна обремененост с две или повече различни ракови заболявания, хора с ранно диагностициран рак и такива с повече от веднъж диагностициран.

КОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗСЛЕДВАН?

Всеки, който желае да разбере своето ДНК. Да, ние можем да ти обясним как твоите гени може да повлияят на риска от развитие на рак, но също така, как това знание може да помогне на теб и твоите деца да имат по-здравословен и дълъг живот.

 


 СИЛЕН ИМУНОМУДОЛАТОР ПРИ ХИМИО И ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

 

 

ЗА КОМПАНИЯ VERITAS GENETICS:

Съоснована от George Church и група пионери в генетиката, включително лидерите на проекта на на Harvard Medical School Human Genome Project. Проекта човешки геном дава основата на модерната генетика. Компанията се намира в Boston, USA.
Целта на компанията е една – хората да живеят по-дълго благодарение на това, че са по-здрави.

 

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО РЕЗУЛТАТЪТ Е ПОЛОЖИТЕЛЕН

Ако вече сте диагностицирани с рак на гърдата вижте нашите препоръки. В документа ще откриете и международно приети скали за оценка на семейната история и персоналния риск.

 
 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ДАВА GENOMEBREAST®?

Резултатите от GenomeBreast® дават възможност за разработване на планове за персонална медицинска грижа, специфично насочени към намаляването на риска от рак. Ако Вашият резултат от изследването е положителен, могат да се предприемат следните действия:

  • По-чести профилактични прегледи и други индивидуални мерки с цел увеличаване на клиничната ефективност, които включват:
    • Клинично изследване на млечните жлези на всеки 6-12 месеца
    • Мамография и ядрено магнитен резонанс всяка година
  • Терапия намаляваща риска от рак
  • Оперативна намеса намаляваща риска от рак
  • Консултиране на членовете на семeйството по отношение на признаците на рака на гърдата и яйчниците
  • Елиминиране на излишните интервенции на членове от семейството, за които тестът за предразположеност е дал отрицателен резултат.

Всички тези мерки са съпътствани от значително намаление на медицинските разходи поради ранната диагностика и лечение.

 


МЕЖДУНАРОДНИ ЗДРАВНИ ПРЕПОРЪКИ

Международни здравни препоръки за генетични изследвания, установяващи предразположеност към рак на гърдата

От: nmgenomix.com