Преглед на простатна жлеза и PSA за 40 лв.
Back to top medicaltime.bg

Нов „Индекс на болниците" при социалнозначими заболяванияИма много какво да се желае от предоставяното лечение по отношение на неговата достъпност, комплексност и качество в три от основните социално значими области в медицината – онкология, кардиология и неврология. Това показва новият „Индекс на болниците“.

Целта на новия „Индекс на болниците“ е да предостави повече прозрачност за дейността на лечебните заведения у нас при някои социално значими диагнози.

Проектът също така увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите и институциите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност, обясняват инициаторите.

„Индексът на болниците“ се състои от две основни части.

Първата част показва обективните данни за броя лечебни заведения, които оперират в областта на неврологията, онкологията и кардиологията, както и на обема дейност, което всяко едно от тях е извършило през изминалата 2017 г.
Освен количествени, в тази част са въведени и качествени показатели за всяка от трите медицински области, като данните за това са предоставени от НЗОК.                                                                                                                                 ИМЮН МОДУЛАТОР

Втората част на индекса представя субективната нагласа на пациентите, които са претърпели лечение в болница през изминалите 5 години. Втората част от индекса е осъществена чрез сондаж на „Галъп“, като проучването няма претенцията за максимална представителност, а е най-вече добавка към обективните данни, поясняват от агенцията.

ОНКОЛОГИЯ
Конкретните данни за 2017 година в сферата на онкологията показват, че броят на болниците и диспансерите, в които са се лекували пациентите през изминалата година у нас, е бил общо 40.
В 11 от тях са се извършвали и четирите дейности по лечението на онкологичните заболявания – химиотерапия, лъчелечение, диспансерно наблюдение и палиативни грижи.
През 2017 г. пациентите на химиотерапия са били 31 878. В същото време броят на диспансерните прегледи, които са извършени на хора с онкологични заболявания в страната, е 11 005, въпреки че всеки пациент трябва да бъде проследяван.

Диспансерни прегледи са се извършвали в 30 от 40-те лечебни заведения по онкология, като в 12 от тях за цяла година са направени по-малко от 100 такива прегледи.
Според индекса клиниките, които извършват активно лечение на пациенти с онкологични заболявания, са длъжни, ако не предоставят сами дадена услуга, да сключат договор за осъществяването й с друго лечебно заведение. Констатира се обаче, че цифрите недвусмислено говорят, че съществува проблем с осигуряването на комплексното лечение и проседяване на пациентите.
Още по-малък е броят на болниците, които осигуряват възможност за палиативни грижи за пациентите им, чието състояние се е влошило.

Онкоклиниките с договор с касата по тази пътека са 20, а броят на пациентите, които са преминали по нея са едва 2 181. В същото време данни на Националния раков регистър показват, че на година от онкологични заболявания умират над 17 000 души. Следователно броят на хората, които са се нуждаели от подобни грижи, е доста по-голям от тези, които са получили грижите.
В страната ни е имало 21 онкологични центъра, където се провежда лъчелечение. През миналата година през тях са минали 15 601 души, което кореспондира с нуждата от подобно лечение и показва, че то вече не е проблем за страната ни.

НЕВРОЛОГИЯ
Индексът показва, че лечебните заведения, където се настаняват хора с исхемични инсулти у нас, са над 130 на брой. През миналата година в тях са били приети 50 304 случая. Броят е устойчив за последните години.
Тревожна тенденция обаче се наблюдава относно това, че едва в 36 от болниците се е осъществявало лечение на исхемичните инсулти с тромболиза, което дава реално шанс за възстановяване на пациентите. Общо 428 са били тромболизите през миналата година. Това означава, че от всички 50 304 души с исхемични инсулти модерно лечение са получили приблизително 0.8%.
Положителна тенденция обаче е, че броят на тромболизите в страната все пак се увеличава. През 2017 г. броят е 428, през 2016 г. – 330, през 2015 г. – 308.

КАРДИОЛОГИЯ
През 2017 г. лечебните заведения в страната, които са имали инвазивна кардиология, са общо 59 на брой. Гъстотата им безспорно е най-голяма в столицата, където има 13 инвазивни лаборатории. В рамките на 2017 година във всичките лаборатории са направени около 77 000 процедури, броят на диагностичните е бил 39 231, а на лечебните – 34 373. Отделно от тях са били поставени 4 324 пейсмейкъри.

Обемът на извършените процедури в лечебните заведения е доста различен.

В по-малко от половината клиники диагностичните или лечебни манипулации гравитират около и над 1 000 за година. Електрокардиостимулация се извършва в 22 от всички 59 клиники. Още по-малък е броят на лабораториите, които поставят кардиовертер – 13, а не само антибрадикарден пейсмейкър.
Индексът отчита отново, че комплексността и качеството на услугата е твърде различно в отделните лечебни заведения.

СОЦИОЛОГИЯ
Данните от сондажа на „Галъп“ показва, че около 2/3 от пълнолетните българи, които са били в болница през последните 5 години, са останали „много доволни“ или „по-скоро доволни“ от грижата, която са получили в заведението. Останалата част от анкетираните обаче са заявили, че не са доволни от грижата в болниците, като техният дял не е за пренебрегване.