Back to top medicaltime.bg

Никотинът лекува шизофрения?Тютюнопушенето е една от водещите причини за рак на белите дробове, инфаркт, инсулт и редица други сериозни заболявания. Ново изследване обаче показва, че един от основните компоненти на тютюневата отрова – никотинът, помага в лечението на шизофренията.

 

Шизофренията е тежко инвалидизиращо психическо заболяване, от което страдат 21 милиона човек в целия свят. Многобройни изследвания доказват, че при болните с шизофрения се наблюдава органично нарушение в определени зони на главния мозък. Шизофренията е свързана с недостатъчната активност на  префронталната (челната) кора, т.е. състояние на хипофронталност. Точно тази област отговаря за важните човешки функции вземане на решения и изказване на мнение. Префронталната кора на главния мозък ни помага да контролираме себе си в стресови ситуации, както и да координираме краткотрайната и дълготрайната памет.

 

Тези дни на страниците на списание Nature Medicine се съобщава, че никотинът е способен да активира невроните на същата тази префронтална мозъчна кора като по този начин облекчава симптоматиката при болните с шизофрения.

 

Каква е връзката между тютюнопушенето, шизофренията и генетиката?

 Сътрудници от Колорадския университет под ръководството на доктор Уве Маскос решили да се задълбочат в причините за хипофронталността, т.е. понижената активност на префронталната мозъчна кора. Според изследователите хипофронталността се асоциира с разнообразни конгнитивни проблеми, включително неспособността да се вземат верните решения, затруднения в концентрацията на внимание, влошаване на паметта. Освен това преди време направили връзка на шизофренията с мутация в гена CHRNA5 и тютюнопушенето. Оказало се, че 90 % от болните с шизофрения пушат като голяма част от тях са заклети пушачи. И още: пушачи се оказали и 60-70 % от пациентите с биполярно разстройство. В този контекст науката открива връзката между броя изпушени цигари и полиморфизмът на същия този ген CHRNA5. Доктор Маскос и неговите колеги си задали въпроса: могат ли някои варианти на този ген да предизвикват хипофронталност? И ако да, то способен ли е никотинът да повлияе на този процес?

 

Оказва се, че никотинът компенсира генетично обусловеното нарушение в мозъчната дейност на болните с шизофрения

За начало се наложило да наблюдават генетично модифицирани мишки, които имали неврокогнитивни и поведенчески нарушения. И стигнали до извода, че т.нар. полиморфизъм на гена CHRNA5 действително предизвиква хипофронталност и увеличава риска от шизофрения. Томография на мозъка на мишките показала, че активността на тяхната мозъчна кора се нарушава по същия начин, както и при хората, страдащи от шизофрения и… зависимост. Дали в това се крие фактът, че 90 % от болните пушат? В крайна сметка вливането на никотин на опитните плъхове повишило активността на префронталната кора. Активизирането на никотиновите рецептори в тази мозъчна зона съществено подобрило конгнитивните функции и поведението на животните. „Излиза така, че никотинът компенсира генетично обусловеното нарушение в мозъчната дейност на болните с шизофрения. Никой не може да си го представи това нещо”, – коментира резултатите доктор Джери Щицел, научен сътрудник в Института по генетика на поведението в Колорадския университет.

 

Това ли са новите възможности за лечение на шизофренията?

Авторите заявяват, че болните с шизофрения фактически се опитват да се лекуват с помощта на цигари.

 

 Но съществува доста по-безопасен метод – да се дават на пациентите достатъчни дози никотин, за да се постави под контрол работата на префронталната мозъчна кора и да се отслабят симптомите на заболяването. „Нашата разработка открива нови възможности за лечение на шизофренията, която е свързана с определени генетични варианти на CHRNA5. И това е никотинът”, – с оптимизъм заявява доктор Щицел пред американски журналисти. Може да се окаже, че никотинът ще намери още по-широко приложение: при болните с биполярно разстройство, със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, при посттравматични стресови разстройства. А причината е все една и съща, доказано с настоящите изследвания – понижаване активността на същата тази префронтална кора на главния мозък.