Back to top medicaltime.bg

Лекарствената терапия на пациентите в „Софиямед“ вече се проследява електронно 

От този месец УМБАЛ „Софиямед“ реализира успешно проект за Електронно управление на лекарствената терапия чрез болничната информационна система. Новата услуга е част от цялостното е-управление на болничното заведение. Тя позволява в реално време да се проследява процесът по назначаване на лекарствата на пациентите, електронните заявки към болничната аптека на база направените назначения от лекуващия лекар, приготвяне на индивидуална доза за всеки пациент, както и контрол върху медикаментозната терапия.

Електронното проследяване на лекарствената терапия

 

ще предотврати грешки, приназначаване или неизпълнение на предписаното на пациента лечение, пропускането на прием или предозирането на лекарства. Всекилекар и медицинска сестра в „Софиямед“ разполагат с електронни карти, посредством които се идентифицират в болничната система. Така по всяко време е ясно в колко часа и от кого е приложен даден медикамент.

„При постъпване за лечение в дадено отделение пациентите получават гривни с баркод, в който се съдържа информация за заболяването, моментното състояние на пациента при приема, назначената лекарствена терапия – вид медикамент, дози, по колко пъти на ден трябва да се прилага и за какъв период. Електронното проследяване отчита кой лекар назначава терапията и коя сестра я изпълнява. Заявките към аптеката вече също се правят електронно“, обяснява новата функционалност софтуерният специалист в „Гамаконсулт“ Ивайло Павлов.

Предимство на електронното проследяване

 

на лекарствената терапия е, че се елиминира възможността за грешки и се осъществява по-добра отчетност.

„Програма е обвързана и със склада на болницата. Сестрата вече има възможност да изиска медикаментите само за един пациент или за цялото отделение, както и да вземе лекарствата за няколко дни напред, например. Програмата сама генерира всички документи, които преди това са били писани на ръка, което чувствително ще улесни работата на сестрите“, допълва още ИвайлоПавлов.

Електроно управление на лекарствената терапия чрез болничната информационна система дава възможност, на база на всички данни, събрани в е-досието, освен  проследяване на лекарственета терапия, да се генерира епикриза и други документи, които биха могли да са от полза за пациента.