Преглед на простатна жлеза и PSA за 40 лв.
Back to top medicaltime.bg

УМБАЛ “Еврохоспитал“ Пловдив е еднo от двете лечебни заведения с опит в лапароскопска хирургия на черен дроб 

През изминалият месец в Хирургично отделение на УМБАЛ Еврохоспитал Пловдив съвместно с медицинския симулационен тренировъчен център на Медицински университет Пловдив под егидата на Ескулап Академия организира първият по рода си у нас симпозиум на тема “ 3D визуализация в реалната хирургическа практика”. За четири дни в отделението се извършиха няколко 3D лапароскопски интервенции (три оперативни интервенции на черен дроб с много висока степен на трудност и една операция на дебело черво), където по категоричен начин проличаха предимствата на 3D визуализацията.


Видео презентации на извършените операции бяха демонстрирани в 3D формат пред повече от 100 участници от цялата страна регистрирани на симпозиума. Високото ниво на форума и преставените материали бяха оценени по категоричен начин в анкета проведена сред присъствалите . 
Опитът на хирургичното отделение на УМБАЛ Еврохоспитал Пловдив в миниинвазивната чернодробна и панкреасна хирургия е на световно ниво.

Доказателство за добрата хирургична практика

е участието на доц. д-р Николай Белев - началник на отделението в 30-тата юбилейна среща на Японската асоциация по чернодробна и панкреатична хирургия, която се проведе през м.юни в Йокохама, Япония.


На нея доц. Белев представи оригинална техника за миниинвазивна дуоденопанкреатична резекция, която беше оцена в категорията ”best oral presentation”. Участието включваше и постер презентация на тема “ Лапароскопски синхронни колоректални и чернодробни операции при метастазирал колоректален рак”.
Израз на изградени критерии, представен собствен опит и визия за развитие, беше и изнесената от доц. Белев публична лекция пред акедемичния състав на Медицински университет Пловдив на тема “Възможности и развитие на лапароскопската чернодробна хирургия”. 
В хирургично отделение на УМБАЛ Еврохоспитал Пловдив реалното приложение на високите технологии и новости в медицината кореспондира с големите възможности и амбиции на високоспециализирания хирургичен екип.