Преглед на простатна жлеза и PSA за 40 лв.
Back to top medicaltime.bg

Нов метод за лечение на глиобластом - най-смъртоносният мозъчен тумор 

Американски учени от Масачузетския технологичен институт в Бостън, САЩ, демонстрират нов метод за спиране растежа на глиобластом. Този ефект те постигат чрез повлияване на протеина PRMT5, която стимулира размножаването на туморните клетки. Блокирайки този механизъм с помощта на вече съществуващи лекарства, те успяват да преустановят разпространението на човешкия глиобластом при лабораторни мишки. За това съобщава Cancer Cell. Ръководител на изследването е доктор Кристиан Браун, млад научен сътрудник в Масачузетския технологичен институт.

 

Глиобластомът е тип злокъчествен тумор на главния мозък и въпреки, че не е честа разновидност на рака, се поддава много трудно на лечение. Преживяемоста на пациентите с глиобластом е само 14,6 месеца от поставянето на диагнозата, независимо от прилагането на съвременните химиотерапевтични препарати и високочестотна лъчева терапия. Очевидно е, че съществува голяма потребност от нови лечебни методи на това смъртоносно заболяване. Доктор Браун и неговите колеги са уверени, че резултатите от техните изследвания ще помогнат да се достигне тази цел.

 

 МОЩНА ФОРМУЛА, която подпомага имунната система на организма по време на химио- и лъчетерапия


В хода на своите търсения доктор Браун и неговата сътрудничка Моника Станчу от биологическия факултет на Масачузетския технологичен институт откриват, че протеинът PRMT5 е мощен стимулатор на глиобластома. По тази причина в злокачествените клетки на тумора нивото на PRMT5 рязко нараства, вследствие на което се активира уникален процес, наречен сплайсинг на гените и туморът нараства. Растежът на глиобластома при лабораторните мишки бил преустановен. Експериментите върху животните потвърждават хипотезата на бостънските учени. Те вкарват клетки от човешки глиобластом в лабораторните мишки, опитвайки се да инхибират същия този протеин PRMT5. Съответно за лечение използват инхибитори на PRMT5, подбрани от съществуващи препарати. И чудото се случва: растежът на глиобластома бил преустановен! „Страничните ефекти от терапията обаче се нуждаят от допълнителни проучвания”, - споделя опасенията си доктор Омар Абдел Вахаб от Мемориалния онкологичен център „Слоана-Кетъринг” в Ню Йорк. 

 

Откритието на доктор Браун ще послужи не само за лечение на глиобластом, но и за диагностика на заболяването. Протеинът PRMT5 е отличен кандидат за ролята на биомаркер на рака, тъй като според неговата концентрация ще може да се проследява прогресирането на болестта, да се оценява ефективността от назначения курс за терапия и да се съставя прогноза.

 

ЗА МОЩНАТА ФОРМУЛА НА ИМЮН МОДУЛАТОР, ПРЕПОРЪЧВАН И ПРИ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧЕТЕТЕ ТУК