Back to top medicaltime.bg

Защо болестта на Ходжкин атакува най-често младите и какви са шансовете за излекуване? 

 

Болестта на Ходжкин е рядък вид рак на лимфната система за разлика от рака на белия дроб, рака на млечната жлеза и рака на простатата. Онколозите твърдят, че тази болест атакува най-често подрастващите и младите хора.

 

Как и защо възниква болест на Ходжкин? Какви са симптомите при тази форма на рака? Защо онкологичните заболявания на лимфната система засягат именно младите хора? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с тюменския онколог Оксана Некрасова.

 

-         Що е то лимфом на Ходжкин?

-         Това е злокачествено заболяване, при което най-напред се уврежда лимфната система.

 

 СИЛЕН ИМУНОМУДОЛАТОР ПРИ ХИМИО И ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

 

-         Хората от коя възрастова група боледуват по-често – децата, тези на средна възраст или пенсионерите?

-         Това заболяване се среща при всички възрастови групи, освен при новородените и децата до 4 годинки. При по-големите деца лимфом на Ходжкин заема 5-то място по разпространеност сред онкологичните заболявания. Освен това съществува тенденция: до 12-годишна възраст най-често заболяват момчетата. Съществуват определени фактори, обуславящи риска от развитие на болестта: една от версиите е наличието в туморните клетки на вируса Ъпщайн-Бар (това е херпевирус). В рисковата група попадат също така и деца с първичен имунодефицит, с ревматоиден артрит и системна кожна туберкулоза. Както и такива със заболявания като HPV и хепатит, дефекти на имунната система. Пикът на болестта се пада във възрастта 20-35 години, вторият пик – при хора над 50-годишна възраст.  

 

-         Какви фактори могат да провокират развитието на това заболяване при възрастните?

-         Не може със сигурност да се каже защо възниква лимфом на Ходжкин. Съществуват само теории и предположения: инфекции и вируси, предизвикващи бързо разрушаване формата на лимфоцитите; наследствена предразположеност; HPV вследствие понижение на имунитета; въздействие на канцерогените – например химически вещества и канцерогени на организма; вредните фактори на работа и други. И не на последно място – заболявания на имунната система. Самият лимфом на Ходжкин не е заразен.

 

-         По какви симптоми може да се заподозре рак на лимфната система?

-         Лимфом на Ходжкин има четири стадия на заболяването. При първият се засяга и уврежда само една част от лимфните възли – например само шийните. Човек практически това не го забелязва. При втория стадий се засягат две и повече части от лимфната система от едната страна на гръдния кош. Този процес може да започне да обхваща и съседни органи. По време на третия стадий в процеса се въвличат вече двете страни на гръдния кош, а също и слабинните лимфни възли и далака. На последния четвърти стадий болестта засяга цялата лимфна система и други вътрешни органи – черен дроб, далак и мозък. За съжаление, по принцип болестта се открива вече на 3-4-ти стадий. С времето имунитетът отслабва, затова болният може да повиши температурата до 39-40 градуса, получава треска и болки в мускулите. Отначало той приема това състояние за грип, но тези симптоми се повтарят отново и отново. Възниква хронична умора, човекът започва бързо да отслабва, получава чести инфекции почти до пневмония. Наблюдава се прекалено изпотяване и сърбеж, който възниква заради увеличената концентрация на левкоцити. Също така в някои случаи може да се увредят черният дроб и далака. В случаите на лимфом на Ходжкин тези органи увеличават размерите си, понякога много силно, но това не предизвиква безпокойство у пациентите. Костите стават чупливи, което води до чести счупвания. Но тези симптоми възникват когато метастазите се доберат до костната система. Мъчителната кашлица не преминава дори след прием на таблетки. Болният получава задух както при движение, така и в спокойно състояние. Той може да изпитва трудности при гълтане – заради силното увеличение на лимфните възли, слюнката и храната с труд достигат до стомаха. Също така са възможни отоци, запек, диария и болки в корема, прилошаване, повръщане. Понякога се наблюдава изтръпване в ръцете или краката.

 

-         В какви форми се развива лимфом на Ходжкин?

-         Има няколко форми. При 80 % от болните, предимно при младите хора и жените, се диагностицира т.нар. нодуларна склероза. Следва смесено-клетъчният тип, който се среща предимно в по-старшата възрастова група. Това е доста агресивна форма, но прогнозата след лечение е благоприятна. Много рядка форма е т.нар. дистрофия на лимфоидната тъкан, която се среща едва при 3 % от заболелите. Тя трудно се разпознава, пък и прогнозата е неблагоприятна. Лимфом на Ходжкин с голямо количество лимфоцити също е рядка форма на това заболяване. Т.нар. нодуларен лимфом е друг рядък тип на това заболяване, среща се най-често при подрастващите. Симптоми не се проявяват, тази форма на болестта се отличава с бавно протичане и дълго време не изисква лечение.

 

-         Как се диагностицира ракът на лимфната система?

-         Заради липса на симптоми в началото на заболяването и многообразността от проявления вече на късни стадии, лимфом на Ходжкин се диагностицира доста трудно. За да бъде адекватно хистологичното изследване, лимфният възел трябва да бъде доставен цял в лабораторията, тъй като за пълноценна диагностика на морфолога му е нужно да изследва структурата на целия възел. Защото не са редки случаите с частично увреждане от тумор на лимфния възел. В сложните случаи е необходимо да се прибегне към имуноморфологично изследване. За целта се провежда биопсия – взема се парче тъкан от поразения лимфен възел. От лабораторните тестове са задължителни пълният клиничен анализ на кръвта; от биохимичните проби – изследване нивото на алкалната фосфатаза, лактатдехидрогеназата, показателите на чернодробната и бъбречната функция. Задължителна за всички болни е рентгенографията на гръдния кош. При липса на изменения на рентгенограмата, е задължителна компютърната томография на гръдния кош, която позволява да се открият поразените лимфни възли, невидими на стандартните рентгенограми. Компютърната томография на гръдния кош е необходима и за откриване на малки огнища в белодробната тъкан и прораствания в меките тъкани на гръдния кош, плеврата и перикарда. Флуорографията не дава пълноценна картина на измененията в лимфните възли и белодробната тъкан и не може да се приеме за адекватен метод за диагностика при болните с лимфом на Ходжкин.

 

ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА ЛИМФАТА СИЛНА ДЕТОКС ФОРМУЛА


Ултразвук на черния дроб, на далака, вътрекоремните лифмни възли и бъбреците спомага да се изключи или потвърди увреждането на тези органи. В съмнителните случаи е показана компютърна томография на коремната кухина. Целесъобразно е също така провеждане на ултразвуково изследване в зоните, където са разположени периферните лимфни възли, изглеждащи съмнителни. Това касае особено лимфните възли под ключиците, трудни за достъп при преглед, както и щитовидната жлеза. Методите по радионуклидна диагностика позволяват да се открият уврежданията на костната система. Т.нар. трепанобиопсия на слабинната кост е задължителна процедура, тъй като е единственият метод, потвърждаващ или изключващ специфичното увреждане на костния мозък. Консултация и преглед при лор-специалист помагат да се установи засягане на гърлото, да се извърши биопсия на сливиците и диференциална диагноза с другите лимфоми, при които тази локализация на засягане се среща често. Методът на диагностика, наречен позитронно-емисионна томография може да се използва преди лечението за уточняване обема на явреждането и откриване на субклиничните огнища. Обаче най-голямо значение при лимфом на Ходжкин позитронно-емисионната томография има за потвърждаване на ремисията и предсказване на рецидива, особено в случаите, когато има остатъчни туморни маси. 

 

-         Как се лекува лимфом на Ходжкин?

-         Съществуват стандартни протоколи за лечение, разработени за тази патология. Също така са използват иновационни препарати. Основен метод на терапия при болните с лимфом на Ходжкин при всякаква разпространеност на процеса, това е комбинираното химиолъчево лечение – химиотерапия с последващо облъчване зоните на изходното поражение. Критерий за адекватно лечение е намаляване или дори изчезване на някои от симптомите на лимфома, намаляване на лимфните възли в размери, както и изчезване на туморните клетки при изследване.

 

-         Какви са шансовете за пълно излекуване?

-         Болест на Ходжкин се смята за „благоприятно” онкологично заболяване. Пациентът има големи шансове да се избави от тази болест. Важното е тя да се открие навреме. На първи стадий повече от 85 % от болните се излекуват напълно. След лечението при 15-20 % от пациентите болестта може да се върне, това зависи от изходния стадий на заболяването. При рецидив обаче прогнозата не е добра. Понякога болест на Ходжкин просто не се поддава на никакви видове терапия. Обаче, за щастие, се среща крайно рядко. Точни указания по отношение на профилактиката на заболяването не съществуват. Препоръчва се да се пазим от заразяване с вируси ви ХИВ, от въздействието на канцерогените, а също така навреме да се лекуват различните видове херпеси. За целта е нужна само бдителност и ежегодна диспансеризация.