Back to top medicaltime.bg

Затлъстяване и диабет се лекуват с … вибрации„Нашето изследване доказва, че вибрациите на цялото тяло е недооценяван досега инструмент в борбата със затлъстяването, захарния диабет и

инсулинорезистентността

 споделя доктор Мак Гий-Лоурънс.

Въпреки че вирбационната терапия не реши изцяло проблема с дефицита на костна маса в нашия експеримент, перспективите на тази нова терапия са потресаващи”.

Интригуващо изследване, публикувано миналата седмица в популярния медицински журнал Endocrinology, сравнява ефективността от т.нар. вибрационна терапия и физическите упражнения за лечение на

затлъстяването и захарния диабет

Предварителните резултати показват, че вибрациите са също толкова ефективни като физкултурата.

Вече е невъзможно да бъде игнорирана епидемията от затлъстяване в развитите страни. В много от тях повече от 30-35 на сто от хората страдат от затлъстяване. Но наред с него все по-често се срещат и болестите-спътници като захарен диабет втори тип например.

Физическата активност

се приема като един от най-добрите методи за профилактика на затлъстяването. Но немалко хора по някакви причини не могат или не желаят да се занимават с интензивни упражнения. Затова всяка една алтернатива на физическите упражнения би могла да ги заинтересува.

Група изследователи начело с доктор Меган МакГий-Лоурънс предложила такава алтернатива – вибрации на цялото тяло, т.нар. whole-body vibration (WBV), т.е.

вибрационна терапия

Вибрациите на цялото тяло е процедура, която предполага човекът да е в седнало или легнало положение върху вибрираща платформа. Това означава, че се осъществява предаване на енергията от вибрациите върху всички тъкани с редуване на съкращаване и разслабване на мускулите. Между другото, за първи път изпитаната с лечебна цел още през ХІХ век вибрационна терапия заинтересувала много авторитетни учреждения тогава. А Европейската космическа агенция и досега продължава да смята вибрациите за перспективен метод за запазване на мускулната маса при космически полети.

През последните години към дългия списък от показания за прилагане на вибрационната терапия се добавят още две заболявания –

остеоартрит и вестибуларни нарушения при неврологично болните

Така например през 2009 година била доказана ползата от такава терапия за укрепване на свързочно-мускулния апарат при жените, страдащи от артроза на колянната става.

Новият проект на доктор МакГий-Лоурънс се основава на следния факт: освен че вибрационната терапия имитира ефекта на физическите упражнения за костно-мускулната система, спомага и за „стапяне” на мазнините и покачването на килограми. За извършване на своите експерименти учените използвали 5-седмични плъхове от два генетични типа – първият тип с нормален геном, вторият – с отключена чувствителност към хормона лептин. Припомняме, че лептинът отговаря за усещането за насищане и не допуска преяждане. Съответно, нечувствителните към лептина плъхове ядат без мярка и бързо се разболяват от затлъстяване и диабет. В крайна сметка, изследователите извършили 12-седмичен експеримент като всяка седмица премервали теглото на лабораторните животни. Към края на експеримента склонните към затлъстяване и диабет плъхове показали удивителни резултати. Онези от тях, които получавали „вибромасаж” по 20 минути на ден, практически не изостанали от другата група – онези, на които били прилагани 45 минути физически упражнения на ден. Изводът е, че чрез този експеримент вибрационната терапия доказала своята ефективност. 

 

ПРОГРАМА ЗА ОНКОБОЛНИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

 

И физическите упражнения, и вибрационната терапия оказват следните ефекти:

* Понижаване на мазнините

* Увеличаване на мускулната маса

* Повишаване чувствителността към инсулина

* Нормализация на въглехидратната обмяна