Преглед на простатна жлеза и PSA за 40 лв.
Back to top medicaltime.bg

Действително ли съвременните хора са по-глупави от предишните поколения? 

 

Учени от Центъра за икономически изследвания Ragnar Frisch в Норвегия открили, че за последните няколко десетилетия показателите на IQ-тестовете бавно се понижават. В своята разработка Брент Братсбърг и Оле Рожебърг твърдят, че Коефициентът на интелигентност на населението спада средно с 3 бала за десетилетия от Втората световна война насам.

 

А дали действително е така? Трудността да се сравни нивото на интелект на съвременния човек и предишните поколения се състои в това, че учените просто нямат достоверни показатели за нивото на IQ в продължение на столетия. Освен това много са факторите, които влияят на нивото на интелект на един човек, затова е трудно да се каже нещо конкретно за нашите предци, които са имали съвсем други ценности и идеологии. Учени и психолози са разработили цели теории, но засега така и не са открили определен отговор. 

 

Ето една от теориите, че човечеството поумнява!

 

С въпросите за „поумняването” на човечеството се е заел световно известният учен Джеймс Флин. Работейки със студенти, той забелязал, че дори и с блестящ ум, повечето от тях не знаят почти нищо за историята. „Те умеят да боравят с всички тези нови технологии, но, излизайки иззад стените на университета, с нищо не се различават от средновековните селяни, заключени в своя мъничък свят, - казва Флин. – В крайна сметка техният свят е много по-обширен, разбира се, това е светът на съвременността, но те все едно са заключени в него, тъй като за тях е непознато историческото измерение”. Според професора, в резултат на това възгледите на младото поколение по текущите проблеми са прекалено повърхностни, което позволява политиците и средствата за масова информация да манипулират тяхното съзнание. Независимо от това психологът отбелязва, че средното ниво на IQ на човечеството като цяло, независимо от расовата принадлежност, стабилно се повишава примерно с три бала за десет години. Ако се вярва на проф. Флин, излиза, че човечеството поумнява благодарение развитието на образованието и умните книжки, но на практика размишлява повърхностно и лесно се поддава на манипулации. Те., показателят за интелект расте, но ние не ставаме по-умни. Проф. Флин подробно обяснява как човечеството се променя с времето в книгата си „Ще станете ли по-умни благодарение на вашето семейство?”. Пак в нея той посочва различни фактори, влияещи на развитието на интелекта през целия наш живот.

 

„Ефектът Флин” – това е феномен, който се изразява в постепенно повишаване показателя на Коефициента на интелегентност с течение на годините, както в отделните страни, така и като цяло в света. Този ефект е парадоксален: нарастването се наблюдава в рамките на десетилетия, затова е трудно да се обясни с факторите на еволюционно-генетичния тласък. С всяко следващо десетилетие показателят на интелекта става по-висок. Флин посочва, че от 1934 година до 1978 година средното IQ на жителите на САЩ се е увеличило с 15 пункта: с 3 пункта за всяко едно десетилетие. Аналогични изследвания в други страни показали сходни резултати. Например с 20 пункта се е повишило  IQ на холандските новобранци от 1952 до 1982 година.  

 

Какви фактори влияят на интелекта?  

Формирането на нашия интелект започва в утробата. Учените отдавна са изяснили, че гените влияят на нивото на нашия интелект и тяхната роля с възрастта нараства. В детската градина генетичните особености нямат кой знае какво значение, върху формирането на детето силно влияние оказват родителите, които го учат да чете, да пише, да моделира, да пее, да смята и т.н. След това родителското влияние отслабва: нашето съзнание се формира в училище. Благодарение на генетичната предразположеност ние откриваме допълнителни способности за стимулация на ума: подбираме интелектуалните си занимания, записваме се в клубове за любителите на книги или отиваме в училище със задълбочено изучаване на езици. И това повишава нашето ниво на интелект. Но семейството продължава да играе важна роля в развитието на ума. Не са за подценяване и случайните фактори: загубата на работа или скарване с любимия човек. Такива събития могат да се отразят негативно на нашия интелект. Между другото, изборът на втората ни половинка също е много важен за развитието на умствените способности. Флин съветва да си избираме партньор, който е по-съобразителен от нас самите. И още един фактор, който въздейства върху промяна на нашия интелект – това е нарастване на изискванията, които обществото предявява към човека. „Изискванията на обществото към индивида с времето се променят и на човек му се налага да се приспособява”, - твърди психологът. Така например ние сме принудени бързо да усвояваме новите технологии, без които в днешно време сме за никъде.

 

Защо някои учени смятат, че хората оглупяват?    

 

Наскоро британски учени заявиха, че човечеството оглупява. „Средното ниво на IQ непрекъснато спада вече почти 40 години заради това, че човечеството старее, а някои форми на паметта и интелекта угасват много бързо с възрастта”, - заявяват британските психолози. Също така съществува хипотезата, че умните хора по-рядко продължават рода, отколкото хората с нисък интелект. В средата на миналото десетилетие учените открили, че преди 30-40 години ефектът Флин престанал да работи. Сега се наблюдава точно обратното: нивото на IQ спада, намалявайки с около 7 пункта за столетие.

 

Робин Морис  от Кралския колеж в Лондон и неговите колиги разкрили вероятната причина за понижаване на IQ. Те анализирали около 1800 различни тестове, които попълнили жителите на Великобритания и редица други страни в Европа и успели да изяснят как се променя краткотрайната памет, помагаща ни да решаваме простите ежедневни задачи. А също и работната памет, която използваме за анализ на данни и вземане на решения. Оказало се, че краткотрайната памет през последните 40 години продължила да се подобрява, докато работната памет, точно обратното, се влошавала. Такива показатели могат да бъдат свързани с увеличаване броя на възрастните хора, които вземат участие в тестовете и работната памет на които е значително по-ниска, отколкото на младите. От друга страна учените не изключват и вероятността човечеството просто да е достигнало своя пик на интелектуалност и е невъзможен по-нататъшен ръст на средните показатели на IQ със същите темпове.